• واتساپ : 09193333
  • sobhankhorshidi@gmail.com
کنترل

کنترل آخرین مقالات

کنترل تلویزیون، یکی از مهم‌ترین اجزای هر تلویزیونی است که با استفاده آن اشخاص می‌توانند میزان صدای دستگاه و کانال‌های موجود در تلویزیون را، به راحتی و از مسافت

تلویزیون یکی از اصلی ترین وسایلی است که وجود آن در هر خانه ای ضروری است و برای تمام اعضای خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا که تلویزیون